Elvir Rožnjaković

Bosna i Hercegovina je moj dom, ovdje sam rođen. Od rođenja živim u Kalesiji i više od deset godina se bavim politikom. Vrlo dobro poznajem stanje u kojem živimo i ovdje želim da vam pokažem za šta se zalažem, ali i šta su rezultati mog dosadašnjeg rada.

O meni

Rođen sam 1983. godine u Tuzli gdje sam završio Gimnaziju “Meša Selimović” a nakon toga i Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli. Radni odnos u struci započeo sam 2009. godine kao pripravnik u Rudniku mrkog uglja “Banovići”, a od 2021. godine obavljam funkciju savjetnika ministrice Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Kao bivši ministar prostornog uređenja i zaštite okoliša u Vladi Tuzlanskog kantona radio sam na mnogim projektima iz oblasti zaštite okoliša, sa fokusom na zaštitu zraka i energetsku efikasnost.

Volim prirodu i ljepotu naše zemlje, a slobodno vrijeme provodim u prirodi i vozeći bicikl.

Govorim dva strana jezika, oženjen sam i otac jednog djeteta.

 • Godina:39
 • Državljanstvo:BiH
 • Prebivalište:Kalesija, Tuzlanski kanton
 • E-mail:elvir.roznjakovic@gmail.com
 • Telefon:+387 61 876 302

Bosna i Hercegovina je moj dom, ovdje sam rođen. Od rođenja živim u Kalesiji i više od deset godina se bavim politikom. Vrlo dobro poznajem stanje u kojem živimo i ovdje želim da vam pokažem za šta se zalažem. 

Biografija

Obrazovanje

2020
Tuzla

Studijski program II ciklusa studija iz područja prava

JU Univerzitet u Tuzli, Pravni fakultet

2004 - 2009
Tuzla

Diplomirani pravnik

JU Univerzitet u Tuzli, Pravni fakultet

1998 - 2002
Tuzla

Gimnazijalac

JU Gimnazija “Meša Selimović” u Tuzli

Radno iskustvo

2021 -
Sarajevo

Savjetnik za opće poslove

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

2019 - 2021
Tuzla

Ministar

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona

2017 - 2019
Tuzla

Izvršni direktor za ekonomsko-finansijske i pravne poslove

JP „Spreča“ d.d. Tuzla

2015 - 2017
Kalesija

Stručni saradnik za pravne poslove

Seif d.o.o. Kalesija

2014 - 2015
Kalesija

Stručni saradnik za pravne poslove

Sirovine Pezić d.o.o. Kalesija

2012 - 2014
Kalesija

Stručni saradnik za pravne poslove

A-3 Promet d.o.o. Kalesija

2010 - 2011
Kalesija

Volonter

Općinski sud u Kalesiji

2009 - 2010
Banovići

Pripravnik

Rudnici mrkog uglja “Banovići” d.d.Banovići

Strani jezici

Engleski jezik

90%

Njemački jezik

65%

IT

Windows

90%

Microsoft Office

75%

Adobe Photoshop

75%

Vještine

 • Društvenost
 • Istrajnost
 • Upornost
 • Odgovornost
 • Timski rad
 • Ambicioznost

Usavršavanja

Certifikat

Usavršavanje predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala
2021

Ispit općeg znanja

Program polaganja ispita općeg znanja za državne službenike
2010

Uvjerenje

Engleski jezik (B1)
2010

Uvjerenje

IT, Win XP, Email, MS Word & MS Excel
2010

Seminari i edukacije

2021

Privredna komora FBiH

Usavršavanje članova nadzornih odbora i uprava privrednih
društava sa učešćem državnog kapitala

2019
Seminar

ZAMM Consulting

Elektronske ponude u postupcima javnih nabavki

2019
Seminar

Interquality

Procjena i unapređenje sistema FUK-a i godišnji izvještaj

2018
Obuka

PricewaterhouseCoopers

Upravljanje kompleksnim tenderskim procedurama – pravilna
priprema ponude

2018
Seminar

Refam Creative Solutions - REC

Aktuelna pitanja iz javnih nabavki za ponuđače i ugovorne
organe

2018
Radionica

Općina Kalesija

Šta je biznis plan, i kako ga napraviti?

2017
Seminar

Kantonalna privredna komora Tuzla

Pripremni seminar za polaganje pravosudnog ispita

2017
Seminar

Refam Creative Solutions - REC

Praktična primjena zakona o privrednim društvima i zakona o
finansijskoj kontroli i upravljanju

2017
Seminar

Refam Creative Solutions - REC

Planiranje javnih nabavki

2017
Trening

European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)

EBRD Procurement Essentials Training Programme

2017
Seminar

ZAMM Consulting

Javne nabavke u praksi – praktična primjena E-aukcije

2017
Seminar

ZAMM Consulting

Elektronske ponude u postupcima javnih nabavki

2014
Edukacija

Progres

Korištenje obnovljivih izvora energije u ruralnim područjima

Šta sam uradio

U periodu juli 2019 – januar 2021. godine obnašao sam funkciju ministra prostornog uređenja i zaštite okolice u Vladi Tuzlanskog kantona. Iz današnje perspektive mogu reći da sam ponosan na taj period jer sam po mišljenju građana bio jedan od najboljnih ministara tog resora. Sa uposlenicima ministarstva, i uz podršku Vlade i Skupštine TK, uradilo se puno posla za relativno kratko vrijeme, pogotovo uzimajući u obzir činjenicu da smo više od pola mandata radili u uslovima pandemije koronavirusa. Ovdje ću izdvojiti neke od realizovanih projekata koje smo okončali ili započeli, a koji se i danas provode, ne samo u Tuzlanskom već i drugim kantonima Federacije BiH.

Građani Tuzlanskog kantona oslobođeni su od plaćanja komunalne naknade: Izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima ukinuta je obaveza plaćanja komunalne naknade za građane Tuzlanskog kantona, čime će građani našeg kantona godišnje uštedjeti 100 KM.

1.

Indirektno smo zabranili korištenje uglja: Izmjenama i dopunama zakona o komunalnim djelatnostima indirektno je zabranjeno korištenje uglja u poslovnim objektima i stambenim objektima korisne površine preko 200 kvadrata, odnosno propisana je obaveza takvih objekata za priključenje na sistem daljinskog grijanja gdje postoje tehnički uslovi za to ili se za zagrijavanje mora koristiti električna energiju, prirodni plin ili obnovljivi izvori energije.

2.

Subvencionirali smo nabavku kotlova na pelet fizičkim lica: Prvi projekat ovakvog tipa u BiH vrijedan 500 hiljada KM sa ciljem smanjenja zagađenosti zraka u Tuzlanskom kantonu, čime smo u 320 domaćinstava ugasili individualna ložišta na ugalj. Nakon pilot projekta sa kotlovima na pelet pokrenuli smo subvencije građana za nabavku toplotnih pumpu, ugradnju fasade, zamjene stolarije i postavljanje solarnih panela.

3.

Osigurali smo dodatnih 1 milion KM za smanjenje zagađenosti zraka: Nastavak projekta smanjenja zagađenosti zraka u Tuzlanskom kantonu sa novih 1 milion KM, gdje smo subvencionirali mala i srednja preduzeća (600 hiljada KM) i fizička lica (400 hiljada KM) za mjere smanjenja zagađenosti zraka.

4.

Uložili smo više od 4 miliona KM za energijsku efikasnost javnih objekata: Osigurali smo više od 4 miliona KM za mjere energijske efikasnosti javnih objekata, kojim smo najvećim dijelom u školama našeg kantona zamijenili stolariju, ugradili termoizolacionu fasadu i zamijenili kotlove na ugalj kotlovima na pelet. Efekat ovoga je da će učenici i nastavnici imati bolje i uslovnije prostorije za rad i boravak.

5.

Osigurali smo preko 700 hiljada KM grant/donatorskih sredstava: U saradnji sa međunarodnim organizacijama osigurali smo preko 700 hiljada KM grant/donatorskih sredstava za naše projekte i to: 400 hiljada KM (UNDP) za smanjenje zagađenosti zraka, 200 hiljada KM (UNDP) za energijsku efikasnost, 50 hiljada KM za izradu Programa energijske efikasnosti javnih objekata (UNDP), 50 hiljada KM (Caritas) za energijsku efikasnost.

6.

Nastavili smo projekat pametnih škola: U saradnji sa CRP Tuzla nastavili smo projekat pametnih škola gdje smo u 18 škola u Tuzlanskom kantonu proveli mjere energijske efikasnosti i uložili oko 1,4 miliona KM na zamjenu stolarije, ugradnju termoizolacione fasade i zamjene kotlova na ugalj kotlovima na pelet. Ministarstvo je učestvovalo sa 280 hiljada KM u ovom projektu.

7.

Pokrenuli smo projekat prikupljanja PET ambalaže u školama TK: Pokrenuli smo projekat prikupljanja PET ambalaže u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja i nauke, gdje smo za sve osnovne i srednje škole u pet općina/gradova kantona (124 škole u Tuzli, Kalesiji, Srebreniku, Lukavcu i Živinicama) osigurali korpe za odlaganje PET ambalaže, a u narednom periodu i za sve ostale općine/gradove. Cilj projekta je da učenici od malih nogu nauče da pravilno odlažu otpad, u konkretnom slučaju plastične boce, a za to prikupljanje najbolje škole će biti adekvatno nagrađene. Sredstva od otkupljene PET ambalaže će biti na raspolaganju školama za njihove potrebe.

8.

Svi javni objekti energijski efikasni do kraja 2024. godine: Naš cilj u naredne četiri godine bio je da sve javne objekte u vlasništvu/nadležnosti Tuzlanskog kantona učinimo energijski efikasnim gdje bismo u saradnji sa stranim međunarodnim organizacijama uložili 30 miliona KM, a time bismo imali godišnju uštedu u energentima u iznosu od 3,7 miliona KM! Za ovaj "mega" projekat smo imali podršku brojnih međunarodnih organizacija i obećana sredstva od nekoliko miliona eura grant sredstava, a sam projekat bi pored finansijske uštede, novih investicija, poboljšanja uslova za rad i boravak korisnika ovih javnih objekata, uticao i na poboljšanje kvaliteta zraka jer bi time imali ogromne uštede u potrošnji energenata. Plan je bio da sredstva od uštede (3,7 miliona KM) usmjerimo ka rezidencijalnom sektoru, odnosno našim građanima za sufinansiranje mjera smanjenja zagađenosti zraka u našem kantonu.

9.

Nema više neoznačenih ulica: Završili smo postupak izrade adresnog registra za sve općine/gradove našeg kantona nakon kojega više neće biti ulica i trgova bez naziva kao i ulica sa oznakom "bb" umjesto broja, a korist od ovoga će biti brojne, kako za hitne pomoći, brze pošte, inspekcije, policiju, tako i za javne komunalne usluge i servise.

10.

Bioremedijacija industrije zone u Lukavcu vrijedna 517 hiljada KM: Osigurali smo 480 hiljada KM grant/donatorskih sredstva za projekat bioremedijacije industrijske zone Fabrike Koksa – Pogon Fenola Lukavac, sa ciljem smanjivanja pritiska na okoliš u općini Lukavac, kroz sanaciju onečišćenog tla na mjestu starih proizvodnih objekata tj. pogona fenola unutar industrijske zone GIKIL/KHK.

11.

Kao Ministarstvo smo podržavali i općine i gradove našeg kantona za projekte energijske efikasnosti, uređenja zelenih površina, čišćenje korita i rijeka, sanaciju divljih deponija, zatim javna komunalna preduzeća za nabavku kanti za smeće i vozila za prevoz otpada, privatna preduzeća za projekte iz oblasti zaštite okolice, nevladine organizacije za konkretne projekte i podizanje svijesti građana o potrebi očuvanja naše prirode, fizička lica i sve ostalo što je za cilj imalo zaštitu okolice i poboljšanje kvaliteta života naših građana.

Kontakt

Kalesija

+387 61 876 302

elvir.roznjakovic@gmail.com

Kontaktirajte me